Aktuelnosti

Na terenu sa inspektorom

Kako izgleda dan na terenu sa republičkim inspektorima?

Nekoliko novinara provelo je dan u inspekcijskom nadzoru sa inspektorima iz Inspektorata za rad, prosvetne, turističke, sanitarne, poljoprivredne inspekcije, Inspekcije za zaštitu životne sredine, kako bi čitaocima približili koje su to aktivnosti i šta  možete da očekujete kada vas poseti inspekcija.

Opširnije...

Poreski alarm - mobilna aplikacija za prijavu poreskih nepravilnosti

Poreski alarm je naziv besplatne aplikacije za pametne telefone (android i Iphone uređaje) posredstvom koje poreski obveznici Republike Srbije mogu odmah po nastanku odnosno uočavanju bilo koje poreske nepravilnosti da podnesu prijavu Poreskoj upravi Republike Srbije.

Mogućnosti i način korišćenja aplikacije

Građani mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata koje se odnose, pre svega, na neizdavanje fiskalnih računa, obavljanje neregistrovane delatnosti i angažovanje neprijavljenih radnika, kao i druge poreske nepravilnosti koje uoče u poslovanju privrednih subjekata.

Opširnije...

Ministarstvo će nastaviti da podržava rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova

Povodom obeležavanja 15 godina rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i otvaranju Prve interaktivne obuke za miritelje i arbitre u ovoj godini, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević istakla je da će Ministarstvo nastaviti da pruža punu podršku daljem razvoju i radu Agencije.

„To se odnosi na unapređenje u pogledu propisa, kao i na promovisanje vaših dobrih praksi, kako bi što veći broj poslodavaca i zaposlenih bio upoznat sa zaštitom koja postoji u našoj zemlji. Cilj je da ovakvim skupovima podignemo vidljivost rada ove agencije i ukažemo građanima da postoji mesto gde mogu da se obrate i uz stručnu podršku nađu kompromisna rešenja“, navela je ministarka. 

Prof. dr Kisić Tepavčević rekla je da je za 15 godina rada, ova agencija ostvarila bitan rezultat, a to je obezbeđivanje lakšeg pristupa pravdi za sve zaposlene i poslodavce.

Opširnije...

SAVEZ TRAŽI POVLAČENJE NACRTA NOVOG ZAKONA O SEZONSKIM POSLOVIMA

 

Savez samostalnih sindikata Srbije ukazao je da se Nacrtom zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima u potpunosti ukidaju osnovna prava radnika iz radnog odnosa, dovodi u besmisao postojanje Zakona o radu i većina radno angažovanih pretvara u trajne sezonske, odnosno povremene radnike.

Opširnije...

Da li ćemo svi biti sezonci?

Izmene i dopune Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koje se najavlјuju, prete da potpuno ukinu osnovna prava radnika iz radnog odnosa, budu proširene na sve privredne delatnosti i omoguće masovno zapošlјavanje stranaca.

Većina prava radnika iz postojećeg Zakona o radu bi, predloženim izmenama, bila ukinuta, jer bi im bile uskraćene naknade za ishranu, prevoz, pravo na bolovanje, dnevni i nedelјni odmor, slobodne dane i godišnji odmor, kao i mogućnost sindikalnog organizovanja i kolektivnog pregovaranja.

Pored toga, predlaže se mogućnost radnog angažovanja maloletnika (od 15 godina), što je u suprotnosti sa svim konvencijama vezanim za prava deteta, kao i domaćim zakonima o radu, bezbednosti i zdravlјa na radu, o omladini, kao i Uredbom o utvrđivanju opasnog rada za decu.

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da bi država, usvajanjem ovakvih izmena, pokazala da joj je profit važniji od života lјudi.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se