Aktuelnosti

Nema više "praznih pušaka" za inspektore

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokreće kampanju podizanja svesti o značaju reforme inspekcija i potrebi podizanja ugleda inspektora.

Time bi se, kako smatraju u Ministarstvu, zaokružila petogodišnjica od prvih promena u ovoj oblasti.

Reforme u oblasti inspekcijskog nadzora i suzbijanja sive ekonomije zabeležile su značajan napredak u prethodnim godinama, posebno izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru, čime je u potpunosti promenjen odnos inspektora i privrednika, ali i uvođenjem digitalizacije u rad inspektora, kažu iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Objašnjavaju da sada postoji i "eInspektor", što je informacioni sistem koji je alat u rukama inspektora i olakšava svakodnevni rad. Ovaj sistem sadrži potrebne naloge, izveštaje, zapisnike, rešenja, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredni prestup, obrasce akata, pritužbe, što inspektoru omogućava da bolje sagleda slučaj. Pomaže im i da se fokusiraju na ono što je zaista problem u oblasti nadzora i budu objektivniji, jer imaju na uvid i nalaze drugih relevantnih inspekcija.

Sada se tačno zna kada se ide u kontrolu i privredni subjekti imaju vreme da se pripreme, a po sačinjavanju inspekcijskog izveštaja dobijaju nacrt za sledeću kontrolu.

U Srbiji, inače, 75 odsto privrednih subjekata dobro posluje i poštuje zakone. Po nekim anketama, 65 odsto privrede 2013. je smatralo da je inspekcija ozbiljna prepreka za poslovanje, a danas se samo 12 odsto privrednika tako izjašnjava.

Inspekcija će, kako se navodi, sarađivati i sa sudovima, jer je potpisan sporazum sa udruženjem sudija i dogovorena je serija obuka sa jedne strane za inspektore da bolje pišu dokaze, a s druge strane za sudije prekršajnih i upravnih sudova da razumeju inspekcijske postupke.

Povezana je i baza prekršajnih sudova sa inspektorima tako da se odmah vidi inspekcijski dosije.

Nema "prazne puške" za inspektore, odnosno sada znaju da kada napišu prekršajnu prijavu da će ta kazna i biti određena, umesto dosadašnjeg slučaja da advokati odvuku prekršaj u zastaru, navode iz Ministarstva.

 

Izvor: inspektor.gov.rs

 

Ulogujte se