Bezbednost i zaštita na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

PRAVILNIK

O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

("Sl. glasnik RS", br. 92/2008) 

I Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. 

Član 2

Opširnije...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM

("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 93/2013)

I. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom. 

Član 2

Opširnije...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

PRAVILNIK O PREVENTIVNIMMERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VIBRACIJAMA

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 93/2011 od 9.12.2011. godine.

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju

primene preventivnih mera radi otklanjanja ili smanjenja rizika od nastanka povreda ili oštećenja zdravlja

zaposlenih koji nastaju ili mogu da nastanu pri izlaganju mehaničkim vibracijama.

Opširnije...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI

("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)

I. Osnovne odredbe 

Član 1 

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera sa ciljem otklanjanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od nastanka povrede ili oštećenja zdravlja zaposlenih koji nastaju ili mogu da nastanu pri izlaganju buci, a naročito rizika od nastanka oštećenja sluha, zahtevi koje su dužni da ispune pravna lica sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline u postupku preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, granična vrednost izloženosti buci i akciona vrednost izloženosti buci. 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se