Bezbednost i zaštita na radu

Model sporazuma o saradnji iz oblasti bezbednosti izdravlja na radu

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU  

Između:  ____________________, iz ___________________ ul. ____________________, koje zastupa direktor ____________________ (u daljem tekstu NARUČILAC RADOVA)  i  ____________________, iz ___________________ ul. ____________________, koje zastupa direktor ____________________ (u daljem tekstu IZVOĐAČ RADOVA)

 

OPŠTE ODREDBE   Član 1.

Ovim sporazumom se koordiniraju aktivnosti i obaveze NARUČIOCA i IZVOĐAČA radova radi sprovođenja zajedničkih mera za otklanjanje rizika od povređivanja, odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, shodno članu 19. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

 Član 2. 

Sporazum je sačinjen na osnovu ugovora _____________________, broj _____________ od dana _________ god. 

Član 3. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se