Bezbednost i zaštita na radu

Model Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Na osnovu čl. 3. i 14. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 91/15), čl. 80. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US) direktor _____________________________,(uneti naziv posladavca) ______________ ul. ________________ broj ____ (u daljem tekstu________________), donosi dana________________godine sledeći:     

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 Radi bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih od povreda na radu, kao i profesionalnih oboljenja, otklanjanja uzroka i zdravstvenih oštećenja na radu i stvaranja što povoljnijih uslova rada u ________________ sprovodi se zaštita na radu na osnovu Zakona, ovog pravilnika i propisa koji regulišu bezbednost i zdravlje na radu. 

Član 2.

  Ovim pravilnikom posebno se uređuju sledeća pitanja: 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se