Bezbednost i zaštita na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI

("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)

I. Osnovne odredbe 

Član 1 

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera sa ciljem otklanjanja ili svođenja na najmanju moguću meru rizika od nastanka povrede ili oštećenja zdravlja zaposlenih koji nastaju ili mogu da nastanu pri izlaganju buci, a naročito rizika od nastanka oštećenja sluha, zahtevi koje su dužni da ispune pravna lica sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline u postupku preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline, granična vrednost izloženosti buci i akciona vrednost izloženosti buci. 

Član 2 

Ovaj pravilnik se primenjuje na radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima zaposleni jesu ili mogu biti izloženi buci. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se