Bezbednost i zaštita na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

PRAVILNIK O PREVENTIVNIMMERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VIBRACIJAMA

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 93/2011 od 9.12.2011. godine.

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju

primene preventivnih mera radi otklanjanja ili smanjenja rizika od nastanka povreda ili oštećenja zdravlja

zaposlenih koji nastaju ili mogu da nastanu pri izlaganju mehaničkim vibracijama.

Član 2.

Ovaj pravilnik primenjuje se na radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima zaposleni

jesu ili mogu biti izloženi riziku od dejstva mehaničkih vibracija.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se