Bezbednost i zaštita na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM

("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 93/2013)

I. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom. 

Član 2

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na: 

1) vozačke ili kontrolne kabine u vozilima ili mašinama; 

2) računarske sisteme instalirane u transportnim sredstvima; 

3) računarske sisteme koji su prevashodno namenjeni za javnu upotrebu; 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se