Bezbednost i zaštita na radu

Privatni sektor

Radni sporovi su, pre ili kasnije, neminovnost u poslovanju. Ovi sporovi su dugotrajni, veoma skupi i po pravilu, ozbiljno narušavaju radnu atmosferu.

Uradite prevenciju radnog spora.

Ukoliko ste na putu da postanete ozbiljna firma, paradoksalno je da knjigovođa vodi brigu o jednom od najbitnijih aspekata vašeg poslovanja. I najiskusnijem pravniku u velikoj kompaniji povremeno je potrebna konsultacija.

Opširnije...

Javni sektor

Radni odnosi nisu turbulentni samo u privatnom sektoru. U javnom sektoru radni odnosi su daleko složeniji.

Promene u zakonskoj regulativi su sve češće i teže za praćenje, dok je sa druge strane stalni pritisak u pravcu smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru.

Konsultujte radnopravo.rs i predupredite eventualne probleme. Budite uvek sigurni u ispravnost svojih odluka.

Opširnije...

Ljudski resursi (HR)

U paketu usluga koje pruža radnopravo.rs može se uključiti i komponenta ljudskih resursa. Upravljanje ljudstvom je bez sumnje veliki izazov, ali i ključna komparativna prednost u modernom poslovanju.

Pomoći ćemo vam da uvedete proverene postupke i procedure, nužne za optimalno upravljanje ljudskim resursima.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se