Pitanja i odgovori

Obaveznost obrazloženja za preraspoređivanje sa jednog na drugo radno mesto

Pitanje:

Da li u slučaju preraspoređivanja zaposlenih na neodređeno vreme sa jednog radnog mesto na drugo u potpunosti odgovarajuće radno mesto postoji obaveza poslodavca da u rešenju obrazlaže razloge za takvu svoju odluku?

Ulogujte se