Pitanja i odgovori

Dokaz ukazivanja na moguće negativne posledice naloga

Pitanje:

Kako mogu da dokažem da sam rukovodiocu ukazao da će sprovođenjem njegovog naloga nastati velika šteta po upravu?

Ulogujte se