Sudska praksa

Odgovornost za štetu koju učenik pretrpi za vreme boravka u školi

Odgovornost škole za štetu koju pretrpi učenik za vreme boravka u školi

Zakonom nije propisana objektivna odgovornost škole za štetu koju pretrpi učenik za vreme boravka u školi.

Iz obrazloženja:

Neosnovano se žalba poziva na objektivnu odgovornost škole po čl. 173. i 174. ZOO-a, koji propisuju objektivnu odgovornost imaoca opasne stvari i vršioca opasne delatnosti, za štetu koja nastane u vezi sa tom stvari, odnosno delatnosti, iz razloga što je navodno krov zgrade zato što je nizak tako da se učenici mogu lako popeti na njega opasna stvar, i što je delatnost škole opasna delatnost.

Po prirodi delatnosti osnovne škole, koja je regulisana odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04 ) važećeg u vreme štetnog događaja, nije svaka aktivnost učenika koja se odvija za vreme boravka dece u školi i u okviru delatnosti škole opasna delatnost od koje potiče veća opasnost štete za decu od opasnosti kojoj su izložena boravkom na drugim mestima izvan roditeljskog doma, niti je ovim zakonom propisana objektivna odgovornost škole za štetu koju pretrpi učenik za vreme boravka u škole.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se