Sudska praksa

Odgovornost roditelja i škole za štetu

Škola i roditelji solidarno odgovaraju za naknadu štete usled nasilničkog ponašanja maloletne dece u školi

Iz obrazloženja:

To što roditelji nisu znali šta se dešava u školi, niti su znali za nasilničko ponašanje svoje dece, a koje se ogleda u grubom vređanju, zlostavljanju i teškim ponižavanjem ovde mal. tužilaca, ne može da bude opravdanje za roditelje, niti se može prihvatiti kao pravilno utvrđenje prvostepenog suda da nema propusta roditelja u vaspitanju mal. dece, jer uspešno vaspitavanje mal. dece ne podrazumeva nasilničko ponašanje u uslovima kada ne postoji adekvatan nadzor, u konkretnom slučaju od strane škole, već je to rezultat i vaspitanje od strane roditelja. 

Stoji činjenica da je štetni događaj u direktnoj uzročno posledičnoj vezi sa nepostojanjem adekvatnog nadzora od strane škole, ali i vaspitanje mal. dece od strane roditelja, koje vaspitanje očigledno nije imalo pozitivne rezultate, s obzirom na to da su deca izrazila nasilničko ponašanje grubim vređanjem, zlostavljanjem i teškim ponižavanjem drugih, zbog čega i stoji doprinos roditelja mal. dece u nastanku štetnog događaja, a samim tim i štete, kao i škole koja nije vršila adekvatan nadzor. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se