Sudska praksa

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zaposlenih u državnim organima bez javnog oglašavanja i preobražaj radnog odnosa

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA BEZ JAVNOG OGLAŠAVANJA I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA

Za ocenu ispunjenosti uslova za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, merodavno je vreme zaključenja ugovora o radu na određeno vreme, pa se stoga radni odnos na određeno vreme za zaposlene za koje je važio zakon o radnim odnosima u državnim organima, može preobraziti u radni odnos na neodređeno vreme samo ako je zasnovan putem javnog oglašavanja.

U konkretnom slučaju, po oceni Vrhovnog suda Srbije, za ocenu ispunjenosti uslova za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, merodavno je vreme zaključenja ugovora o radu na određeno vreme, te u konkretnom slučaju nema mesta primeni odredaba Zakona o radu, koji je kasnije stupio na snagu, a koji su pogrešno primenili nižestepeni sudovi.

Na zaposlene u lokalnoj samoupravi, pa tako i na radni odnos tužioca, primenjuju se odredbe Zakona o radnim odnosima u državnim organima (dalje: Zakon), na šta upućuje član 75. Zakona.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se