Sudska praksa

Smanjenje zaposlenih u organu državne uprave

SMANJENJE ZAPOSLENIH U ORGANU DRŽAVNE UPRAVE

Ako je u državnom organu došlo do smanjenja zaposlenih lica, usled promene u organizaciji i metodu rada, odnosno usled smanjenja obima i ukidanja poslova, zaposleni i postavljena lica raspoređuju se na radna mesta u istom ili drugom državnom organu koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, a ako se ne mogu rasporediti donosi se rešenje kojim se utvrđuje da je zaposleni, odnosno postavljeno lice, ostalo neraspoređeno.

Iz obrazloženja:

Za vreme dok je tužilac obavljao poslove predsednika Saveta MZ C., došlo do izmene Statuta tužene po kojoj je ukinuto mesto sekretara, te se isti nakon isteka mandata predsednika Saveza MZ C. u skladu sa navedenim izmenama nije mogao vratiti na poslove sekretara. 

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se