Sudska praksa

Prijem u radni odnos na određeno vreme u državnim organima

PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME U DRŽAVNIM ORGANIMA

Nije u saglasnosti sa Ustavom odredba Zakona o radnim odnosima u državnim organima kojim je propisano da se za prijem u radni odnos na određeno vreme ne objavljuje oglas, osim ako se lice prima u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Iz obrazloženja:

Ustavni sud je utvrdio da odredba člana 10a stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91... i 49/05) nije u saglasnosti sa Ustavom. Tom odredbom je propisano da se za "prijem u radni odnos na određeno vreme ne objavljuje oglas, osim ako se lice prima u radni odnos u svojstvu pripravnika". Takođe, u članu 9. Zakona utvrđeno je da se "radi prijema u radni odnos u državnom organu objavljuje oglas", dok je u članu 2. Zakona propisano da se na "zaposlene u državnim organima i izabrana, odnosno postavljena lica primenjuju propisi o radnim odnosima u pogledu onih prava, obaveza i odgovornosti koja ovim zakonom nisu posebno uređena".

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se