Sudska praksa

Prigovor na rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom u ustanovi obrazovanja

PRIGOVOR NA REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM U USTANOVI OBRAZOVANJA

Na rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom u ustanovi obrazovanja, zaposleni ima pravo na prigovor organu upravljanja u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke, odnosno rešenja uz obavezu organa upravljanja da odluči o prigovoru u roku od 15 dana, a ako nadležni organ ne odluči o prigovoru u utvrđenom roku ili zaposleni nije zadovoljan drugostepenom odlukom može da se obrati nadležnom sudu u roku od 15 dana.

Iz obrazloženja:

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl. glasnik RS'', br. 62/03... 101/05), kao posebnim zakonom koji se primenjuje na zaposlene u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, u čl. 120. st. 1. i 2. propisano je da zaposlenom prestaje radni odnos ako se u toku radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene u čl. 120. st. 1. i 2. zakona, ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Istim zakonom nije predviđen prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se