Sudska praksa

Predmet sudske zaštite u postupku odlučivanja o pravima

PREDMET SUDSKE ZAŠTITE U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA

U postupku odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u ustanovama vaspitanja i obrazovanja predviđena je dvostepenost, pa predmet sudske zaštite može biti samo konačna odluka poslodavca, odnosno odluka doneta povodom prigovora zaposlenog, dok odluka prvostepenog organa može biti predmet sudske zaštite samo u slučaju ako je protiv nje podnet prigovor o kome drugostepeni organ nije odlučio.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Prestanak radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA NJEGOVIM RADOM

Poslodavac ne može doneti rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom zbog prestanka potrebe za njegovim radom, usled ukidanja radnog mesta, u situaciji kada je u momentu donošenja rešenja postojalo upražnjeno radno mesto na koje je zaposleni mogao biti raspoređen, prema svojoj stručnoj spremi znanju i sposobnostima.

Iz obrazloženja:

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se