Sudska praksa

Prigovor na rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom u ustanovi obrazovanja

PRIGOVOR NA REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM U USTANOVI OBRAZOVANJA

Na rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom u ustanovi obrazovanja, zaposleni ima pravo na prigovor organu upravljanja u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke, odnosno rešenja uz obavezu organa upravljanja da odluči o prigovoru u roku od 15 dana, a ako nadležni organ ne odluči o prigovoru u utvrđenom roku ili zaposleni nije zadovoljan drugostepenom odlukom može da se obrati nadležnom sudu u roku od 15 dana.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja

PRIJEM U RADNI ODNOS U USTANOVI OBRAZOVANJA

Prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje direktor ustanove i koji vrši izbor kandidata za prijem u radni odnos, a ustanova može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Primena zakona pri odlučivanju o prerastanju radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

PRIMENA ZAKONA PRI ODLUČIVANJU O PRERASTANJU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

Pri odlučivanju o ispunjenosti uslova za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme, primenjuje se zakon koji je važio u vreme zaključenja Ugovora o radu na određeno vreme.

Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilja je primljena u radni odnos na određeno vreme 13.3.2000. godine u trajanju od 90 dana , bez javnog oglašavanja, kod tužene Opštine V, Odeljenje za zajedničke poslove pa joj je radni odnos u više navrata produžavan, takođe bez javnog oglašavanja. Osporenim rešenjem tužene opštine od 31.5.2005. godine, tužilji je prestao radni odnos.

Opširnije...

Probni rad i prijem u radni odnos

PROBNI RAD I PRIJEM U RADNI ODNOS

Kada je u oglasu za prijem u radni odnos predviđen obavezan probni rad u određenom trajanju, onda se odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme ne može doneti pre isteka vremena trajanja probnog rada.

Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je objavio oglas za jedno radno mesto socijalnog radnika sa potrebnom stručnom spremom, radnim iskustvom uz obavezni probni rad u trajanju od tri meseca. Na oglasu se javila dva kandidata, tužilja i V.V. i oba ispunjavaju uslove iz oglasa. Vršilac dužnosti direktora tuženog doneo je odluku o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme kandidata V.V., s tim da će po pravosnažnosti ove odluke biti doneto rešenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se