Sudska praksa

Raspoređivanje radnika u upravi

RASPOREĐIVANJE RADNIKA U UPRAVI

Zavisno od novonastalih okolnosti, starešina uprave odlučuje da li će zaposleni ostati da radi u istom organu, ili će biti raspoređen na rad u drugi organ.

Iz obrazloženja: Na osnovu odluke o delokrugu rada Opštinske uprave, sekretar te uprave je doneo novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Njime je izvršena promena u organizaciji i metodu rada, koja dovodi do prestanka potrebe za radom onih koji ostanu neraspoređeni. To je predviđeno članom 65. stav 4. Zakona o radnim odnosima u državnim organima. Tužilja nije ostala neraspoređena, ali je, u skladu sa stavom 1. istog člana, raspoređena na odgovarajuće radno mesto u drugi organ Opštinske uprave. Time je izbegla status "tehnološkog viška" iz člana 66. stav 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima.

Opširnije...

Rok za pokretanje radnog spora

ROK ZA POKRETANJE RADNOG SPORA

Rok za pokretanje radnog spora jeste 90 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.

Iz obrazloženja:

Prema članu 195. stav 1. i 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", broj 24/05...), protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom. Rok za pokretanje spora jeste 90 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.

Opširnije...

Smanjenje zaposlenih u organu državne uprave

SMANJENJE ZAPOSLENIH U ORGANU DRŽAVNE UPRAVE

Ako je u državnom organu došlo do smanjenja zaposlenih lica, usled promene u organizaciji i metodu rada, odnosno usled smanjenja obima i ukidanja poslova, zaposleni i postavljena lica raspoređuju se na radna mesta u istom ili drugom državnom organu koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, a ako se ne mogu rasporediti donosi se rešenje kojim se utvrđuje da je zaposleni, odnosno postavljeno lice, ostalo neraspoređeno.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Uslovi pod kojima policijskom službeniku može prestati radni odnos i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije

USLOVI POD KOJIMA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU MOŽE PRESTATI RADNI ODNOS I PRE ISPUNJENJA OPŠTIH USLOVA ZA STICANJE STAROSNE PENZIJE

Zakonom se mogu propisani uslovi pod kojima policijskom službeniku može prestati radni odnos i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije.

Iz obrazloženja: Ustavni sud nije prihvatio inicijativu za ocenu ustavnosti člana 139. Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), kojim su propisani uslovi pod kojima policijskom službeniku može prestati radni odnos i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije, iz razloga što se, po oceni Suda, osporenom odredbom Zakona ne uskraćuje Ustavom garantovano pravo na rad iz člana 60. Ustava, već se uređuju uslovi pod kojima određene kategorije osiguranika mogu ostvariti pravo na starosnu penziju pre ispunjenja opštih uslova utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovo posebno iz razloga što ustavno jemstvo prava na rad ne isključuje mogućnost da radni odnos prestane pod zakonom propisanim uslovima. 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se