Ljudski resursi (HR)

Resenje o imenovanju komisije

Republika Srbija

Opština _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. i 85. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.21/2016), i člana _________ Uredbe ______________________________ donosi dana_______________godine, sledeće:

                                                                                                        R E Š E Nj E

Imenuje se konkursna komisija za sprovođenje internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta _______________________________  , razvrstanog u zvanje, pod rednim brojem ______ Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji __________________________________________  (u daljem tekstu: konkursna komsija) u sastavu: 

Opširnije...

Rešenje o obrazovanju konkursne komisije

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. i 101. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016) i člana _________ Uredbe ______________________________ donosi dana____________________godine, sledeće:                          

R E Š E Nj E

Obrazuje se konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta _______________________________  , razvrstanog u zvanje, pod rednim brojem ______ Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji __________________________________________  (u daljem tekstu: konkursna komsija) u sastavu: 

Opširnije...

Rešenje o prijemu u radni odnos na odredjeno vreme

Republika Srbija

Opština / Grad / Gradska opština _______________

Broj __________________

Datum ________________

Na osnovu čl. 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016) i člana ______Uredbe ________________________ _______________________ („Službeni glasnik RS “ br. ___________________________) donosi, dana _____________godine, sledeće :

R E Š E Nj E

1. ______________________ , diplomirani __________________, iz ________________, ul. ______________________, prima se u radni odnos  na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog službenika ___________________, do njegovog povratka, počev od ___________. godine. 

2.  _________________________ se raspoređuje na radno mesto __________________, razvrstano u _______________zvanje, u organizacionoj jedinici _______________, utvrđeno pod rednom brojem ____ Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji.

Opširnije...

Rešenje o trajnom raspoređivanju

Na osnovu čl. 4., 197. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), a u vezi sa članom _____. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta ____________________________, broj: __________________ od __________________ godine, ___________________________ donosi, dana _____________godine, sledeće: 

R  E  Š  E  Nj  E

___________________________________,  službenik, raspoređuje se na radno mesto ____________________________________, u organizacionoj jedinici  za______________________________________, koje je razvrstano u zvanje ______________________, utvrđeno pod rednim brojem ________. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u _______________________, počev od _____________________. godine. 

Opširnije...

Sporazum o preuzimanju

Republika Srbija

Opština  _______________

Broj __________________

Datum ________________

            Na osnovu člana 91. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS “ br. 21/2016), ___________________________, koju zastupa _____________________________ i  __________________________________, koju zastupa _______________________, uz saglasnost zaposlenog _________________________________, zaključuju, dana_______________godine, sledeći:

S P O R A Z U M

o preuzimanju službenika 

Član 1.

Učesnici sporazuma saglasni su da _______________________________ preuzme službenika _________________________, zaposlenog na neodređeno vreme u _________________________, na radnom mestu _______________________, u zvanju _________________________, počev od dana ______________godine.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se