Ljudski resursi (HR)

U paketu usluga koje pruža radnopravo.rs može se uključiti i komponenta ljudskih resursa. Upravljanje ljudstvom je bez sumnje veliki izazov, ali i ključna komparativna prednost u modernom poslovanju.

Pomoći ćemo vam da uvedete proverene postupke i procedure, nužne za optimalno upravljanje ljudskim resursima.

U paket osnovnih funkcija koje uspostavljamo spadaju:
1. Radno-pravne dužnosti i obaveze
2. Selekcija kadrova
3. Obučavanje i razvoj zaposlenih
4. Merenje učinka
5. Integracija (pojedinaca u odeljenja i sektore; odeljenja i sektora u organizaciju)

Radnopravo.rs za saradnike ima isključivo vrhunske stručnjake u svojoj oblasti. Ivona Simić je trenutno angažovana na poziciji Savetnika za ljudske resurse Premijerke Republike Srbije. Zadužena je i za projekat osnivanja Nacionalne akademije za edukaciju državnih službenika.

www.hr-team.rsljudski resursi

Ulogujte se