Pravna mišljenja

Da li je prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak stranca prvi put neophodno priložiti i mišljenje o saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa?

Zakonom je utvrđeno da se izdavanje dozvole za rad ostvaruje pod uslovom da stranac poseduje odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca. Dalje, Zakonom je vođenje navedenog postupka, odnosno izdavanje dozvole za rad povereno Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Postupak izdavanja radne dozvole u skladu sa Zakonom, uređen je tako da se prethodnim dobijanjem odobrenja za boravak sagledaju, odnosno prethodno provere smetnje za dozvolu boravka koje se odnose na: zaštitu javnog reda i poretka, bezbednost i zaštitu zdravlja stanovništva, kao i na postojanje materijalnih sredstava dovoljnih za izdržavanje stranca i članova njegove porodice za vreme boravka u Republici. Ovo praktično znači da prethodni uslov za izdavanje dozvole za rad jeste dozvola boravka koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zakon u svojim odredbama ne predviđa prethodnu saglasnost, odnosno prethodno mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje za dobijanje privremenog boravka. Takođe, period važenja dozvole za rad vezuje se za period važenja odobrenja za privremeni, odnosno stalni boravak. Zakonom je propisana i obaveza saradnje svih državnih organa i organizacija koji obavljaju poslove u vezi sa ostvarivanjem različitih prava stranaca, opet u cilju pojednostavljivanja opisane procedure.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se