Pravna mišljenja

Kako se zaposlenima - vozačima u međunarodnom transportu koji nemaju mesto boravka u inostranstvu utvrđuje visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

Prema članu 20. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo utvrđuje se u zavisnosti od mesta i države boravka u inostranstvu, u iznosu koji je utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama.

Ulogujte se