Propisi

Kolektivni ugovori-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – KOLEKTIVNI UGOVORI

Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

1. Predmet i oblik kolektivnog ugovora

Član 240

Kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak izmena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca.

Kolektivni ugovor zaključuje se u pisanom obliku.

Opširnije...

Nadzor-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – NADZOR (inspekcija rada)

Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

Član 268

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši inspekcija rada.

Član 268a

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da:

Opširnije...

Naknada štete-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – NAKNADA ŠTETE

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2013

Član 163

Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu, u skladu sa zakonom.

Ako štetu prouzrokuje više zaposlenih, svaki zaposleni je odgovoran za deo štete koju je prouzrokovao.

Opširnije...

Odmori i odsustva-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – ODMORI I ODSUSTVA

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

1. Odmor u toku dnevnog rada

Član 64

Zaposleni koji radi najmanje šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30 minuta.

Zaposleni koji radi duže od četiri, a kraće od šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 15 minuta.

Opširnije...

Organizacije zaposlenih i poslodavaca-izvod iz Zakona o radu

Izvod iz Zakona o radu – ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

1. Savet zaposlenih

Član 205

Zaposleni kod poslodavca koji ima više od 50 zaposlenih mogu obrazovati savet zaposlenih, u skladu sa zakonom.

Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima zaposlenih, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i opštim aktom.

2. Sindikat zaposlenih

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se