Sudska praksa

Alko test i otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE

Iz obrazloženja:

Članom 179. tačka 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05... 32/13), propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo ponašanje i potrebe poslodavca i to ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu.

 Ugovorom o radu koji je tužilac zaključio sa tuženim, predviđeno je u članu 13. tačka 16. da preduzeće može zaposlenom da otkaže ugovor o radu pored uslova i slučajeva predviđenim zakonom, kolektivnim ugovorom ili opštim aktima i ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze i to dolazak na rad u napitom stanju i upotreba alkohola ili drugog narkotičnog sredstva za vreme rada, a koje smanjuje sposobnost za rad i prelazi granicu utvrđenu posebnim Pravilnikom o utvrđivanju alkoholisanosti (ukoliko zaposleni odbija da se nad njim izvrši alko-test smatra se da ima nedozvoljenu količinu alkohola u krivi i udaljuje se sa radnog mesta a u evidenciju se evidentira neopravdani izostanak).

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se