Sudska praksa

Krivično delo na radu i u vezi sa radom

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANjA RADNE DISCIPLINE

Iz obrazloženja:

Rešenjem tuženog od 28. 1. 2010. godine tužiocu je otkazan ugovor o radu na osnovu odredbe čl. 179. st. 1. tač. 4. Zakona o radu, iz razloga što je protiv tužioca podnet zahtev za sprovođenje istrage radi učinjenog krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti iz čl. 278. st. 4. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakonika učinjenog na radu.

Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da se u konkretnom slučaju ne može upotrebiti kao otkazni razlog iz čl. 179. st. 1. tač. 4. - krivično delo na radu i u vezi sa radom, jer protiv tužioca nije doneta pravnosnažna presuda da je učinio krivično delo na radu. 

Međutim, i po oceni Vrhovnog kasacionog suda pogrešna pravna kvalifikacija ne vezuje sud i ne utiče na pravilnost odluke o otkazu. U konkretnom slučaju iz činjeničnog opisa radnje proizlazi da tužilac kao zaposleni nije poštovao radnu disciplinu, odnosno njegovo ponašanje je takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca, pa su ispunjeni uslovi iz čl. 179. st. 1. tač. 3. Zakona o radu za otkaz ugovora o radu tužiocu.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se