Sudska praksa

Minimalna zarada

MINIMALNA ZARADA

Prema članu 81. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik PC", br. 70/2001 i 73/2001) zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema odredbi člana 84. istog zakona zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme.

Pun iznos minimalne zarade podrazumeva standardni (prosečni) učinak zaposlenog uz puno radno vreme.

Ulogujte se