Sudska praksa

Neostvarivanje rezultata rada i otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEOSTVARIVANjA REZULTATA RADA

 

Iz obrazloženja:

Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno su nižestepeni sudovi pobijano rešenje tužene o otkazu ugovora o radu poništili i obavezali je da tužilju vrati na rad, jer u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uslovi za primenu otkaznog razloga iz člana 179. tačka 1. Zakona o radu. Za svoju odluku dali su razloge koje u svemu kao pravilne i potpune prihvata i Vrhovni kasacioni sud.

Da bi otkaz iz ovog razloga bio zakonit neophodno je utvrditi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog nezalaganja, odnosno zbog odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti zaposlenog, u odnosu na propisana merila, na osnovu kojih se utvrđuje količina posla, koju je potrebno obaviti, a što je u konkretnom slučaju izostalo. 

Ulogujte se