Sudska praksa

Nepoštovanje radne discipline i otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANjA RADNE DISCIPLINE

Iz obrazloženja:

Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su utvrdili da je rešenjem tuženog od 16. 3. 2012. godine, tužiocu nezakonito otkazan ugovor o radu primenom odredbe člana 179. stav 1. tač. 3. Zakona o radu.

Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, u nižestepenim presudama pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je poništeno kao nezakonito rešenje tuženog kojim je tužiocu otkazan ugovor o radu i tuženi obavezan da tužioca vrati na rad. 

Nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 179. stav 1. tač. 3. Zakona o radu, s obzirom na to da tužilac usled privremene nesposobnosti za rad, zbog poremećaja koji je remetio njegove sposobnosti u svim segmentima procesa rada, nije mogao da bude svestan eventualnog nepoštovanja radne discipline. 

U postupku je utvrđeno da je tužilac usled postojanja posttraumatskog sindroma bio privremeno nesposoban za rad i da nije mogao da bude svestan eventualnog nepoštovanja radne discipline, koje mu se stavlja na teret osporenim rešenjem, pa je pravilan zaključak nižestepenih sudova da uslov iz člana 179. stav 1. tač. 3. Zakona o radu nije ispunjen te da je rešenje o otkazu nezakonito.

Ulogujte se