Sudska praksa

Nepoštovanje radne discipline

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANjA RADNE DISCIPLINE

Iz obrazloženja:

Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno su nižestepeni sudovi odbili kao neosnovan zahtev tužilje za poništaj odluke o otkazu ugovora o radu, vraćanje na rad i naknadu štete.

Zakon o radu (''Sl. glasnik RS'', br. 70/01 i 73/01), koji je bio na snazi u vreme donošenja osporene odluke, u članu 101. stav 1. tačka 4. propisuje da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo ponašanje i potrebe poslodavca i to ako ne poštuje radnu disciplinu, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, u konkretnom slučaju je obrazovan otkazni razlog iz člana 101. stav 1. tačka 4. Zakona o radu, jer za postojanje ovog otkaznog razloga, pored radnje koja predstavlja nepoštovanje radne discipline, potrebno je i da kod zaposlenog postoji svest o tome da svojim ponašanjem ne poštuje radnu disciplinu. Tužilja nije dolazila na posao u periodu od 4. 11. 2002. godine pa sve do donošenja osporene odluke 8. 4. 2003. godine, iako je bila pozvana kao i ostali zaposleni putem lokalne radio stanice i obaveštenja stavljenog na oglasnu tablu tuženog, a osim toga, ona je i lično od strane direktora tuženog bila pozvana da se javi na razgovor, što nije učinila.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se