Pitanja

Kada se mora prijaviti povreda na radu?

Pitanje:

Kada poslodavac treba da prijavi povredu na radu zaposlenog?

Odgovor:

Ulogujte se